Kosmische informatie

Nieuws uit de ruimte- en satellietindustrie

Kosmos NASA

Een gezamenlijke missie van NASA en het Italiaanse ruimtevaartagentschap in verband met luchtverontreiniging

Multi-angle imager voor spuitbussen (MAIA) is een gezamenlijke missie van NASA en het Italiaanse ruimtevaartagentschap Agenzia Spaziale Italiana (ASI). De missie zal onderzoeken hoe fijnstofverontreiniging in de lucht de menselijke gezondheid beïnvloedt. MAIA markeert de eerste keer dat epidemiologen en volksgezondheidsprofessionals betrokken zijn bij de ontwikkeling van NASA's satellietmissie om de volksgezondheid te verbeteren.


Voor eind 2024 wordt het MAIA-observatorium gelanceerd. De compositie bestaat uit een wetenschappelijk instrument ontwikkeld door NASA's Jet Propulsion Laboratory in Zuid-Californië en een ASI-satelliet genaamd PLATiNO-2. Gegevens verzameld van grondsensoren, het observatorium en atmosferische modellen zullen door de missie worden geanalyseerd. De resultaten worden vergeleken met gegevens over geboorten, ziekenhuisopnames en overlijdens onder mensen. Dit zal licht werpen op de mogelijke gezondheidseffecten van vaste en vloeibare verontreinigende stoffen in de lucht die we inademen.


Aerosolen, deeltjes in de lucht, zijn in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen. Dit omvat longkanker en luchtwegaandoeningen zoals hartaanvallen, astma en beroertes. Daarnaast zijn er reproductieve en perinatale bijwerkingen, met name vroeggeboorte en zuigelingen met een laag geboortegewicht. Volgens David Diner, die als hoofdonderzoeker bij de MAIA werkt, is de toxiciteit van de verschillende mengsels van deeltjes niet goed begrepen. Daarom zal deze missie ons helpen begrijpen hoe fijnstofverontreiniging in de lucht een bedreiging vormt voor onze gezondheid.


De puntige spectropolarimetrische camera is het wetenschappelijke instrument van de sterrenwacht. Dankzij het elektromagnetische spectrum kunt u digitale foto's vanuit verschillende hoeken maken. Dit omvat de nabij-infrarode, zichtbare, ultraviolette en kortegolf-infrarode gebieden. Door de patronen en prevalentie van gezondheidsproblemen in verband met slechte luchtkwaliteit te bestuderen, zal het MAIA-wetenschapsteam een ​​beter begrip krijgen. Dit zal worden gedaan met behulp van deze gegevens om de grootte en geografische verspreiding van deeltjes in de lucht te analyseren. Daarnaast analyseren ze de samenstelling en overvloed van deeltjes in de lucht.


In de lange geschiedenis van samenwerking tussen NASA en ASI vertegenwoordigt MAIA het toppunt van wat NASA en de ASI-organisaties te bieden hebben. Dit omvat inzicht, vaardigheid en aardobservatietechnologie. Francesco Longo, hoofd van de afdeling Aardobservatie en Operaties van ASI, benadrukte dat de wetenschap van deze gecombineerde missie mensen lange tijd zal helpen.


De overeenkomst, die in januari 2023 werd ondertekend, zette de langdurige samenwerking tussen ASI en NASA voort. Dit omvat de lancering van de Cassini-missie naar Saturnus in 1997. ASI's lichtgewicht Italiaanse CubeSat for Imaging Asteroids (LICIACube) was een belangrijk onderdeel van NASA's DART-missie (Double Asteroid Redirection Test) in 2022. Het werd tijdens de Artemis I-missie als extra vracht aan boord van het Orion-ruimtevaartuig vervoerd.