Kosmiczne informacje

Wiadomości z branży kosmicznej i satelitarnej

ts2.space

TS2 SPACE firmą o kluczowym znaczeniu dla działania infrastruktury krytycznej w kraju w walce z COVID-19

Z uwagi na szeroki wachlarz usług z zakresu telekomunikacji satelitarnej świadczonych dla podmiotów o strategicznym znaczeniu dla Polski nasza firma została ujęta w oficjalnym wykazie podmiotów kluczowych dla działania infrastruktury krytycznej państwa. Wykaz ten prowadzony jest przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i uwzględnia przedsiębiorstwa, które nie są częścią infrastruktury krytycznej, ale są kluczowe dla zachowania ciągłości jej działania. Ma to szczególne znaczenie we wsparciu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W naszej działalności zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług telekomunikacyjnych była na najwyższym poziomie. Dzięki temu możemy cieszyć się zaufaniem Klientów, wśród których są nie tylko strategiczne dla kraju przedsiębiorstwa przemysłowe i instytucje państwowe, ale również firmy prywatne oraz osoby fizyczne – powiedział prezes firmy TS2 Space Marcin Frąckiewicz.

Infrastruktura krytyczna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. Należą do niej m.in systemy zaopatrzenia w energię, wodę, żywność, surowce energetyczne, paliwa i ochrony zdrowia. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, infrastruktura krytyczna może być uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Równocześnie tego typu wydarzenia negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Stąd też ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed państwem polskim.

Artykuł pochodzi ze strony TS2 Space TS2 SPACE firmą o kluczowym znaczeniu dla działania infrastruktury krytycznej w kraju w walce z COVID-19