Kosmiczne informacje

Wiadomości z branży kosmicznej i satelitarnej

ts2.space

Dlaczego drony DJI są zakazane w USA?

Dlaczego drony DJI są zakazane w USA?

Elementarz na temat zakazu dronów DJI w USA: co musisz wiedzieć

W maju 2020 roku Departament Handlu Stanów Zjednoczonych dodał chińskiego producenta dronów, firmę DJI, do swojej listy podmiotów, co skutkowało zakazem produktów i usług dronów DJI w Stanach Zjednoczonych. Zakaz ten dotyczy wszystkich komercyjnych i rekreacyjnych operacji dronów, w tym tych, które są wykorzystywane do celów biznesowych i hobbystycznych.

Zakaz dronów DJI jest wynikiem zarządzenia wykonawczego administracji Trumpa, które zakazuje zagranicznym firmom prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych, jeśli są własnością chińskiego rządu lub są przez niego kontrolowane. Nakaz ten został wydany w odpowiedzi na obawy, że DJI dostarcza chińskiemu rządowi dane z produkowanych przez siebie dronów.

Zakaz dotyczy wszystkich obecnych i przyszłych modeli dronów DJI, a także oprogramowania i usług DJI służących do zarządzania dronami. Obejmuje to DJI GO, DJI Pilot i inne powiązane aplikacje mobilne. Zakaz dotyczy również oprogramowania DJI FlightHub, które służy do zarządzania flotami dronów.

Zakaz nie dotyczy dronów DJI, które są już posiadane i obsługiwane. Nie dotyczy również serwisowania i naprawy istniejących dronów DJI. Jednak każdy nowy zakupiony dron DJI musi zostać zarejestrowany w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych, zanim będzie można go używać.

W odpowiedzi na zakaz DJI wydało oświadczenie, w którym stwierdziło, że będzie nadal wspierać swoich klientów i świadczyć im usługi niezbędne do przestrzegania zakazu. DJI wydało również aktualizację oprogramowania, która umożliwia użytkownikom wyłączenie połączenia internetowego w swoich dronach, co pomoże im w przestrzeganiu zakazu.

Zakaz dronów DJI to ważny krok w toczącej się wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jest to przypomnienie, że firmy muszą być świadome stale zmieniającego się krajobrazu politycznego, gdy działają na rynku globalnym. Firmy muszą przestrzegać wszelkich zmian w przepisach i politykach lub ryzykować poważnymi konsekwencjami.

Badanie etycznych implikacji zakazu dronów DJI w USA

Niedawne ogłoszenie zakazu używania dronów DJI przez Departament Spraw Wewnętrznych USA (DOI) spotkało się z zamieszaniem i obawami ze strony operatorów dronów, firm technologicznych i obrońców prywatności. DOI, który nadzoruje zarządzanie i ochronę terenów publicznych, podał „luki w zabezpieczeniach cybernetycznych” jako główny powód zakazu, ale wielu kwestionuje jego konsekwencje dla etycznego użytkowania dronów.

Zakaz dotyczy wszystkich dronów wyprodukowanych przez chińską firmę DJI, która dominuje na rynku dronów komercyjnych z ponad 70 procentami udziału w rynku światowym. Zakaz dotknie nie tylko DOI, ale także rząd federalny, kontrahentów oraz agencje rządowe stanowe i lokalne obsługujące drony.

Krytycy zakazu twierdzą, że jest to przykład nadużycia ze strony rządu USA, a także nieuzasadniony zakaz legalnej technologii. Wskazują na fakt, że drony DJI są używane przez różne branże i organizacje, w tym firmy mapujące, agentów nieruchomości i filmowców. Istnieją również obawy, że zakaz może być formą protekcjonizmu, ponieważ DJI jest jedynym dużym producentem dronów z siedzibą w Chinach.

Obrońcy prywatności są również zaniepokojeni konsekwencjami zakazu. DJI ma reputację w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności, a zakaz może mieć mrożący wpływ na rozwój nowych technologii ukierunkowanych na prywatność. Nie jest również jasne, w jaki sposób zakaz wpłynie na użycie dronów DJI w obszarach takich jak reagowanie na katastrofy, poszukiwania i ratownictwo oraz rolnictwo, gdzie technologia jest coraz częściej wykorzystywana do zwiększania wydajności i bezpieczeństwa.

DOI nie przedstawiło jeszcze pełnego wyjaśnienia przyczyn tego zakazu ani sposobu jego egzekwowania. W międzyczasie operatorzy dronów, firmy technologiczne i obrońcy prywatności będą nadal debatować nad etycznymi konsekwencjami zakazu.

Jak obawy związane z bezpieczeństwem narodowym doprowadziły do ​​zakazu dronów DJI w USA

Departament Spraw Wewnętrznych USA ogłosił niedawno, że nie będzie już używać dronów wyprodukowanych przez chińską firmę DJI, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym.

Departament stwierdził, że zidentyfikował konkretne i znaczące zagrożenia związane z korzystaniem z dronów DJI, w tym możliwość uzyskania dostępu do danych przez chińskie podmioty rządowe. Jako środek ostrożności departament zawiesił wszystkie operacje dronami przy użyciu sprzętu DJI, dopóki zagrożenia bezpieczeństwa nie zostaną w pełni ocenione i złagodzone.

Zakaz jest częścią szerszych wysiłków rządu USA mających na celu ograniczenie możliwości wykorzystania zagranicznych dronów do szpiegostwa lub innych złośliwych celów. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych wydał niedawno ostrzeżenie o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa związanych z dronami DJI, wzywając użytkowników do zwracania uwagi na ryzyko.

Ponadto Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) zaproponowała niedawno nową zasadę, która wymagałaby identyfikacji i śledzenia wszystkich dronów używanych w przestrzeni powietrznej USA. Proponowany przepis ma pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania dronów oraz w ograniczeniu potencjalnego szkodliwego działania.

Rząd Stanów Zjednoczonych jest zaangażowany w ochronę swoich obywateli i infrastruktury krytycznej przed potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Zakazując używania dronów DJI w USA, Departament Spraw Wewnętrznych robi ważny krok w celu zapewnienia, że ​​bezpieczeństwo kraju nie zostanie naruszone.

Badanie wpływu zakazu dronów DJI na konsumentów w USA

21 grudnia 2020 roku Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wydał zakaz importu i sprzedaży dronów produkowanych przez chińską firmę DJI, powołując się na obawy związane z bezpieczeństwem narodowym. Zakaz ten miał bezpośredni wpływ na konsumentów w USA, którzy używali dronów DJI do różnych celów komercyjnych, rekreacyjnych i innych.

Zakaz dotyczy wszystkich dronów DJI, w tym popularnych modeli Mavic Air 2 i Mavic Mini, a także innych modeli używanych w szerokim zakresie zastosowań komercyjnych, w tym do fotografii lotniczej, dostarczania przesyłek i monitorowania rolnictwa. Drony DJI są również popularne wśród użytkowników rekreacyjnych, takich jak wyścigi dronów i fotografia lotnicza.

Zakaz wywarł natychmiastowy wpływ na konsumentów, ponieważ drony DJI zostały usunięte z półek sklepowych i sprzedawców internetowych w USA. Ponadto amerykańscy konsumenci, którzy już posiadają drony DJI, mogą nie mieć dostępu do funkcji, takich jak aktualizacje oprogramowania układowego i usługi w chmurze, co może ograniczyć ich korzystanie z dronów.

Wpływ zakazu DJI na konsumentów w USA jest dodatkowo potęgowany przez fakt, że istnieje niewiele alternatyw dostępnych dla tych, którzy chcą kupić drona. Chociaż istnieją inni producenci dronów konsumenckich, DJI ma dominujący udział w rynku w Stanach Zjednoczonych i jest preferowanym wyborem dla wielu konsumentów.

Zakaz spotkał się z krytyką ze strony grup konsumenckich, które twierdzą, że wywarł on nieproporcjonalny wpływ na konsumentów, zwłaszcza tych, którzy używają dronów DJI do celów rekreacyjnych. Argumentują również, że zakaz będzie miał negatywny wpływ na rozwijający się przemysł dronów w USA, który szybko rośnie w ostatnich latach.

Dopiero okaże się, jak długo zakaz DJI będzie obowiązywał i jaki będzie jego ostateczny wpływ na konsumentów w USA. W międzyczasie jasne jest, że zakaz miał natychmiastowy i znaczący wpływ na konsumentów w USA, którzy polegali na dronach DJI do różnych celów.

Zrozumienie podstawy prawnej zakazu używania dronów DJI w USA

Departament Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych (DOI) niedawno wydał zakaz używania dronów wyprodukowanych przez chińską firmę DJI, powołując się na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Zakaz ten wpływa na użycie dronów DJI we wszystkich operacjach i działaniach DOI, w tym National Park Service, US Fish and Wildlife Service, US Geological Survey i Bureau of Land Management.

DOI podaje potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego jako przyczynę zakazu. W szczególności istnieje obawa, że ​​drony DJI mogą być wykorzystywane do zbierania wrażliwych danych i przekazywania ich chińskiemu rządowi. Podczas gdy DJI zaprzeczył jakiemukolwiek potencjalnemu ryzyku, DOI ustalił, że zagrożenie jest zbyt duże, aby pozwolić na dalsze korzystanie z dronów DJI.

Aby jeszcze bardziej chronić bezpieczeństwo narodowe, DOI oświadczyło, że nie będzie kupować, używać ani wspierać użytkowania żadnego drona DJI. Obejmuje to zakaz używania dronów DJI do pomiarów lotniczych, gromadzenia danych lub wszelkich innych działań, które obejmują zbieranie poufnych informacji.

Zakaz opiera się na części ustawy National Defense Authorization Act (NDAA), która zabrania rządowi federalnemu korzystania z niektórych produktów lub usług pochodzących z krajów, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa USA. NDAA wyraźnie zakazuje używania produktów lub usług pochodzących z Chin lub Rosji, a DOI ustaliło, że drony DJI podlegają temu zakazowi.

Zakaz używania dronów DJI jest znaczącym krokiem w ochronie USA przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa, a DOI zobowiązuje się do zapewnienia, że ​​wszelkie działania, które mogłyby zostać wykorzystane do zbierania poufnych informacji, są wykonywane w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.

Artykuł pochodzi ze strony TS2 Space Dlaczego drony DJI są zakazane w USA?