• wt.. lis 28th, 2023

  Kosmiczne informacje

  Wiadomości z branży kosmicznej i satelitarnej

  Nowoczesne technologie dla postępu organizacji

  ByKamil Dominiak

  lis 20, 2023
  Nowoczesne technologie dla postępu organizacji

  Badanie KPMG wskazuje, że sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe mają kluczowe znaczenie dla firm, które inwestują w nowoczesne technologie, aby osiągnąć rentowność i zbudować zaufanie. Ponad połowa respondentów uważa, że te technologie będą niezbędne do realizacji krótkoterminowych celów biznesowych.

  Firmy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z konieczności inwestycji w transformację cyfrową, zarówno ze względu na rywalizację z innymi przedsiębiorstwami, jak i na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. Jednakże, aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie, niezbędne jest poparcie zarówno liderów technologicznych, jak i kierownictwa. W ciągu ostatniego roku, liczba osób, które zgłaszają wsparcie ze strony osób zarządzających dla wdrażania nowych narzędzi, znacznie wzrosła.

  Organizacje zdają sobie sprawę, że nowe technologie niosą ze sobą ryzyko cyberataków. Dlatego na wczesnym etapie projektów, zarządzanie ryzykiem, włącznie z bezpieczeństwem i kontrolami, jest kluczowe dla powodzenia transformacji cyfrowej. Ponadto, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony prywatności pomaga firmom zapewnić lojalność klientów.

  Mimo ogólnego zaangażowania w proces transformacji cyfrowej, istnieją także obawy i przeszkody. Respondenci wskazują, że brak odpowiedniego zarządzania technologicznego, obawy związane z cyberbezpieczeństwem i prywatnością, kultura organizacyjna niesprzyjająca podejmowaniu ryzyka oraz brak odpowiednich umiejętności w zespole są głównymi przeszkodami na drodze do udanej cyfryzacji. Liderzy biznesowi muszą więc podjąć odpowiedzialność za rozwiązanie tych problemów i wzmocnienie kultury organizacyjnej.

  Nawiązując do wyników badania, warto zauważyć, że niektóre firmy decydują się na inwestycje w sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe z obawy przed przegraniem wyścigu technologicznego z konkurentami. Ważne jest świadomość, że technologiczny postęp jest nieunikniony, a przegrane rozwiązania mogą prowadzić do utraty konkurencyjności.

  Podsumowując, nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, mają kluczowe znaczenie dla postępu organizacji. Jednak sukces w transformacji cyfrowej wymaga nie tylko inwestycji techologicznych, ale także odpowiedniego zarządzania ryzykiem, budowania zaufania klientów oraz ugruntowania kultury organizacyjnej.