„De Brécy Tondo” – kontrowersje wokół obrazu

„De Brécy Tondo” – kontrowersje wokół obrazu

„De Brécy Tondo” to słynny obraz przedstawiający Maryję i małego Jezusa. Okrągłe dzieło znajduje się w pozłacanej ramie i przypomina obraz Rafaela „Madonna Sykstyńska”. Przez wiele lat uważano, że jest to jedynie kopia dzieła wielkiego artysty, jednak nie potwierdzono tego.

W celu określenia, czy Rafael Santi jest autorem „De Brécy Tondo” czy też dzieło jest kopią innego artysty, zastosowano sztuczną inteligencję. Model AI opracowany przez Hassana Ugaila z Uniwersytetu w Bradford przeanalizował obraz i doszedł do jednoznacznych wyników. Twarze na „De Brécy Tondo” i „Madonnie Sykstyńskiej” są identyczne i pochodzą z tego samego pędzla. Naukowcy ustalili, że dwie Madonny są do siebie podobne w 97 procentach, a wizerunek Jezusa w 86 procentach.

Jednak Carina Popovici, specjalistka ds. autoryzacji dzieł sztuki z szwajcarskiej firmy Art Recognition, podważyła te wyniki. Podczas swoich badań również wykorzystała sztuczną inteligencję. Druga analiza AI przeprowadzona przez Popovici wskazuje, że „De Brécy Tondo” nie jest obrazem Rafaela. Jej badania mają wiarygodność na poziomie 85 procent.

Popovici wskazuje, że sytuacja ta może podważyć postęp, jaki został poczyniony w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do autentykacji dzieł sztuki. Podkreśla, że konieczne jest przestrzeganie rygorystycznych standardów naukowych podczas takich badań. Zaznacza również, że obie analizy AI nie powinny kwestionować samej metody badawczej.