• pt.. gru 1st, 2023

  Kosmiczne informacje

  Wiadomości z branży kosmicznej i satelitarnej

  Nowe rozwiązania w leczeniu choroby nowotworowej

  ByKamil Dominiak

  lis 21, 2023
  Nowe rozwiązania w leczeniu choroby nowotworowej

  Naukowcy wykorzystują nowatorskie technologie, takie jak sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, do opracowania nowych rozwiązań poprawiających jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową. Pomimo spadku śmiertelności związanej z rakiem, liczba osób żyjących z tą chorobą znacząco wzrośnie, biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności i starzenie się społeczeństwa.

  Dotychczasowy nacisk kładziony na leczenie pacjentów musi zostać uzupełniony o skoncentrowane na pacjencie podejście, które poprawi jakość ich życia. Projekt ASCAPE, wspierany przez Unię Europejską i realizowany przez firmę UBITECH, ma na celu opracowanie planów i zarządzanie nimi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i dużych zbiorów danych.

  W ramach tego projektu zbudowano infrastrukturę AI, która umożliwia gromadzenie danych pacjentów, trenowanie algorytmów i udostępnianie wiedzy innym organizacjom opieki zdrowotnej. Dzięki temu dostawcy usług medycznych mogą podejmować lepsze decyzje i zapewnić lepszą jakość życia pacjentom.

  Dodatkowo, rozwiązanie ASCAPE wspomaga także diagnozowanie choroby, prognozowanie złego stanu zdrowia, identyfikację nawrotów choroby, a także poprawę świadomości zdrowotnej.

  Projekty pilotażowe wykazały wysoki poziom akceptacji ze strony pacjentów i lekarzy. Technologia sztucznej inteligencji przynosi korzyści, które są realne, szybkie i często ratują życie pacjentów.

  Wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji w leczeniu pacjentów onkologicznych nie tylko poprawia jakość życia, ale również koncentruje się na ogólnym dobrym samopoczuciu pacjentów.

  Dalsze badania i projekty badawcze oraz współpraca z innymi inicjatywami badawczymi mają na celu dalszy rozwój tych technologii i rozwiązań, aby poprawić jeszcze bardziej opiekę nad pacjentami.