• wt.. lis 28th, 2023

  Kosmiczne informacje

  Wiadomości z branży kosmicznej i satelitarnej

  Sztuczna inteligencja w Europie: Wolontariat czy regulacje?

  ByMarta Bryła

  lis 20, 2023
  Sztuczna inteligencja w Europie: Wolontariat czy regulacje?

  Niemcy, Francja i Włochy już osiągnęły porozumienie w sprawie regulacji dotyczących sztucznej inteligencji w przyszłości, jednak ich podejście jest nieco inne niż pierwotnie sugerowane – podaje Reuters. Zamiast tworzenia ścisłych przepisów i kontroli państwowej, te kraje opowiadają się za dobrowolnymi zobowiązaniami dla dostawców sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej.

  Zasady postępowania i transparentności są dla nich kluczowe, jednak nie chcą ograniczać innowacyjności i spowalniać rozwoju technologii. W związku z tym, parlament Europejski proponuje wprowadzenie kodeksu postępowania dla największych dostawców, głównie pochodzących z USA.

  Choć zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, jak i Rada Unii Europejskiej wyraziły obawy co do skuteczności tego podejścia, to na razie nie przewidują nakładania sankcji na dostawców. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej są zdania, że nie powinno się regulować samej sztucznej inteligencji, ale raczej sposób jej zastosowania.

  W tym kontekście niemiecki rząd zorganizował szczyt cyfrowy w Jenie, który odbywa się przez dwa dni i przyciąga przedstawicieli polityki, biznesu i nauki. Temat sztucznej inteligencji jest jednym z głównych punktów poruszanych podczas rozmów niemiecko-włoskich w Berlinie.

  Ważnym aspektem jest fakt, że te trzy kraje, Niemcy, Francja i Włochy, zgodnie podkreślają, że zasady postępowania i transparentności powinny obowiązywać wszystkich dostawców. Celem jest stworzenie otoczenia regulacyjnego, które zapewni pewność, odpowiedzialność i zaufanie wobec sztucznej inteligencji.

  Wątpliwości co do skuteczności dobrowolnych zobowiązań są jednak uzasadnione. Czy wystarczą one, aby kontrolować rozwój tej nowej technologii? Czas pokaże, jak te kraje podejdą do wdrażania tych zasad i czy będą skłonne wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy, jeśli dobrowolne zobowiązania okażą się niewystarczające.