• pt.. gru 1st, 2023

  Kosmiczne informacje

  Wiadomości z branży kosmicznej i satelitarnej

  Jak Niemcy, Francja i Włochy chcą regulować sektor sztucznej inteligencji?

  ByMarta Bryła

  lis 20, 2023
  Jak Niemcy, Francja i Włochy chcą regulować sektor sztucznej inteligencji?

  Niemcy, Francja i Włochy osiągnęły porozumienie w sprawie regulacji sektora sztucznej inteligencji, które różni się od proponowanych przez Parlament Europejski rozwiązań. W przeciwieństwie do propozycji, które wymagały objęcia regulacjami głównie dużych dostawców AI z USA, trzy państwa UE chcą, aby kodeks dotyczył wszystkich firm, w tym również małych i lokalnych.

  Według treści porozumienia, zasady postępowania i zachowania przejrzystości mają być wiążące dla wszystkich uczestników rynku. Pomimo tego, politycy Niemiec, Francji i Włoch są zdania, że na początku nie powinno się nakładać sankcji na firmy działające w sprzeczności z proponowanym kodeksem AI. Ewentualne kary można wprowadzić jedynie w przypadku naruszenia kodeksu. Za egzekucję tych sankcji odpowiedzialne będą organy europejskie.

  Trójka państw uważa, że faworyzowanie mniejszych firm mogłoby sprawić, że większe przedsiębiorstwa straciłyby zaufanie klientów. Dlatego też postanowili, że regulacje dotyczyć będą wszystkich podmiotów działających w sektorze sztucznej inteligencji.

  Przedstawione porozumienie daje nowe spojrzenie na regulacje dotyczące AI, podkreślając potrzebę równego traktowania wszystkich firm, niezależnie od ich rozmiaru czy pochodzenia. Oczekuje się, że uregulowania te przyczynią się do budowy zaufania klientów do firm związanych z sztuczną inteligencją poprzez stworzenie jednolitych i przejrzystych zasad postępowania. Organizacje europejskie będą monitorować przestrzeganie kodeksu AI i w razie potrzeby wprowadzą odpowiednie sankcje.