Zastosowanie wczesnej rzeczywistości wirtualnej w przemyśle atrakcji i rozrywki

Zastosowanie wczesnej rzeczywistości wirtualnej w przemyśle atrakcji i rozrywki

W artykule, specjalista branżowy Kevin Williams opisuje wczesne zastosowanie rzeczywistości wirtualnej (VR) w przemyśle atrakcji i rozrywki. Autor sięga 30 lat wstecz, kiedy to technologia VR po raz pierwszy pojawiała się na scenie. Artykuł podkreśla rolę działu badawczo-rozwojowego firmy Disney, Walt Disney Imagineering (WDI), w badaniu możliwości VR. W 1992 roku, WDI założyło Walt Disney VR Studios, aby kontynuować rozwój technologii VR w celach projektowych i aplikacyjnych.

Artykuł wspomina również o n-Vision, producencie sprzętu VR, oraz ich współpracy z Disneyem w celu stworzenia hełmu wyświetlającego obraz (HMD) o nazwie «DisneyVision». Ten HMD, który potocznie nazywany był «Gatorvisor», miał charakterystyczny design i wykorzystywał mechanizm kołyskowy do odciążenia ciężaru. Zaawansowany sprzęt komputerowy, w tym superkomputer Silicon Graphics Incorporated «Onyx», był wykorzystywany do tworzenia wirtualnych światów wyświetlanych przez Gatorvisora.

Dzięki tym innowacjom powstało fascynujące doświadczenie VR o nazwie «Przygody Aladyna», które pokazało potencjał technologii VR i było pierwszym razem, gdy animowany film można było przeżyć w wirtualnej rzeczywistości. Artykuł kończy się wspomnieniem, że w 1994 roku Disney wprowadził ten system do jednego ze swoich parków, aby zbadać reakcje publiczności.

Definicje:
– XR: Termin używany do ogólnego odniesienia się do rzeczywistości wirtualnej (VR), rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości mieszanej (MR). Obejmuje technologie, które łączą świat rzeczywisty z wirtualnym, aby dostarczać immersyjnych doświadczeń.
– Park tematyczny: Park rozrywki skoncentrowany na określonym motywie lub historii, mający na celu wzbogacenie doświadczeń odwiedzających.
– Walt Disney Imagineering (WDI): Dział badawczo-rozwojowy Disneya odpowiedzialny za tworzenie innowacyjnych atrakcji i doświadczeń.

Źródło:
– Williams, Kevin. «Zastosowanie XR w krajobrazie atrakcji i rozrywki». MIXED, 10 września 2023.