Phil Spencer zainteresowany zakupem Nintendo

Phil Spencer zainteresowany zakupem Nintendo

W trakcie procesu sądowego FTC v. Microsoft wyszło na jaw wewnętrzne e-mail, w którym szef Xboxa, Phil Spencer, wyrażał zainteresowanie zakupem Nintendo w 2020 roku. W e-mailu Spencer nazwał Nintendo „najważniejszym aktywem dla nas w branży gier”, co wskazuje na duży potencjał współpracy między tymi dwoma firmami.

W e-mailu wspomniano, że Spencer prowadził już rozmowy z zespołem kierowniczym Nintendo w sprawie bliższej współpracy. Jednakże, Spencer zaznaczył, że taka fuzja napotykałaby pewne trudności, ze względu na obecną sytuację finansową Nintendo i brak nacisku ze strony Zarządu na wzrost rynkowy czy wzrost wartości akcji. Mimo to, podkreślił, że Microsoft był zdeterminowany w dążeniu do tej możliwości w długoterminowej perspektywie, twierdząc, że „gramy długą partię”.

W e-mailu wspomniano również, że Mason Morfit, były członek Rady Dyrektorów Microsoftu i współ-CEO ValueAct Capital, w tamtym czasie nabywał akcje Nintendo. Spencer wierzył, że mogłoby to stworzyć możliwości dla Microsoftu w przyszłości, ponieważ Morfit mógłby dążyć do dalszego rozwoju w firmie.

Nadal nie jest jasne, jaki był ostateczny rezultat tych dyskusji, ale z pewnością szef Xboxa, Phil Spencer, wykazywał wielkie zainteresowanie możliwością zakupu Nintendo. Ta informacja daje wgląd w strategiczne myślenie i długoterminowe plany działu gier Microsoftu.