Wykorzystanie Technologii Virtual Reality (VR) w Projektowaniu Infrastruktury

Wykorzystanie Technologii Virtual Reality (VR) w Projektowaniu Infrastruktury

Technologia Virtual Reality (VR) rewolucjonizuje sposób, w jaki architekci, budowniczowie i inwestorzy doświadczają swoich modeli 3D w procesie rozwoju infrastruktury. Platforma iTwin firmy Bentley, w połączeniu z technologią silnika gry, oferuje wciągające i bardzo interaktywne doświadczenia. Za pomocą okularów VR użytkownicy mogą oglądać projekty infrastrukturalne z każdego kąta, nawet teleportować się na inne pozycje na mapie lub w powietrzu, aby uzyskać nową perspektywę. Dzięki narzędziom skali użytkownicy mogą stać się gigantami i zobaczyć szerszy obraz.

Platforma iTwin wykorzystuje również funkcje dronów, co redukuje błędy i wypadki podczas realizacji projektu. Użytkownicy mogą trenować latanie dronami i zapoznać się z rzeczywistym modelem projektu zanim wyjdą na świat fizyczny. To wcześniejsze doświadczenie pozwala zrozumieć i zyskać pewność, minimalizując ryzyko drogich błędów czy wypadków w przyszłości.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod eksportu i przetwarzania plików, platforma iTwin oferuje aktualizacje w czasie rzeczywistym. Każda zmiana wprowadzona w modelu po stronie serwera zostaje odzwierciedlona natychmiast po zalogowaniu się użytkowników. Działa to jak transmisja na żywo, eliminując potrzebę ręcznego przesyłania plików i oczekiwania na ich przetworzenie.

Kolejną zaletą oprogramowania iTwin jest możliwość integrowania obrazów dronów i odbici rzeczywistości w modele. Yuba Water Agency wykorzystała iTwin Capture do stworzenia trójwymiarowej odbitki rzeczywistości nowej tamy Bullards Bar w Kalifornii, co poprawiło zdolności monitorowania i zmniejszyło konieczność prowadzenia ręcznych pomiarów. Dzięki temu zmniejszono ryzyko dla personelu oraz uzyskano analizę danych w czasie rzeczywistym oraz alertów opartych na ustalonych proguach.

Oprogramowanie iTwin firmy Bentley i technologia VR oferują znaczący zwrot z inwestycji, redukując koszty i czas związane z gromadzeniem i analizą danych w projektach infrastrukturalnych. Poprawiają one bezpieczeństwo publiczne, odporność infrastruktury oraz umożliwiają lepsze monitorowanie ogólne.