Riot Games wprowadza nowy system zachowania dla rankingu League of Legends

Riot Games wprowadza nowy system zachowania dla rankingu League of Legends

League of Legends, popularna gra wieloosobowa online, słynie ze swojego toksycznego zachowania graczy podczas meczów. W celu rozwiązania tego problemu, Riot Games, twórcy League of Legends, wdrożyli nowy „korygujący” system rankingu. Według tego systemu, gracze, którzy wykazują toksyczne zachowanie, takie jak celowe oddawanie meczów lub prześladowanie swoich kolegów z drużyny, zostaną ukarani poprzez przymusowe granie normalnych meczów przed ponownym dopuszczeniem do rankingu.

Toks